Optikom-Bis Al. NMP 10
42-202 Częstochowa
tel 034 365 29 74
fax 034 365 29 39

Szkolenia e-learningowe


Dlaczego warto?
- Atrakcyjne i różnorodne materiały,
- Indywidualny tryb nauczania,
- Monitorowanie procesu nauczania,
- Interaktywne sposoby nauki,
- Praktyczny wymiar nauki,
- Szybka i łatwa dystrybucja,
- Dodatkowe usługi wspierające proces dydaktyczny.

1.RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

25 maja 2018 roku w życie wchodzi unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, tzw. RODO. Istotą regulacji jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi, ale także wprowadzenie zasad, zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie ujednolicone na terenie całej Unii Europejskiej.
W trakcie szkolenia użytkownik zdobędzie wiedzę popartą przykładami z życia pozwalającą mu przygotować się do spełnienia wymogów wynikających z wprowadzenia unijnego ogólnego rozporządzenie o ochronnie danych osobowych (RODO).
Szkolenie opracowane zostało przy współpracy eksperta w dziedzinie ochrony danych osobowych i przeznaczone jest dla wszystkich osób, które chcą zdobyć wiedzę na temat ochrony danych osobowych w polskim prawie.
Podstawą merytoryczną szkolenia jest Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz ogólne rozporządzenie unijne o ochronie danych, tzw. RODO.

Informacje dodatkowe

- 3 miesięczny dostęp do interaktywnego szkolenia online
- Szkolenie realizowane jest w trybie on-line przy pomocy platformy edukacyjnej Eduportal
- Uczestnicy szkolenia otrzymują indywidualne dostępy do platformy
- Monitorowanie postępów odbywa się przy pomocy dedykowanych raportów

Nauczymy Cię:
- Jakie są zasady przetwarzania danych i czym jest rozliczalność po stornie administratora,
- Czym są obowiązki informacyjne administratora realizowane w stosunku do osoby, której dane dotyczą i jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą,
- Kiedy możesz przetwarzać dane osobowe, w których sytuacjach wymaga to Twojej aktywności, kiedy można przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych,
- Jakie informacje o pracowniku wolno Ci przetwarzać, o czym powinieneś go poinformować, jakie rozwiązania techniczne mogą być stosowane w stosunku do pracownika,
- Jak legalnie korzystać z monitoringu, GPS oraz jak legalnie wykorzystywać zdjęcie pracownika,
- Jak prawidłowo pozyskiwać informacje na potrzeby działalności marketingowej, jak uniknąć traktowania naszych ofert jako spamu,
- Jak powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom zewnętrznym, jakie zapisy musi zawierać umowa, a które zapisy są przykładem dobrych praktyk,
- Jak zalegalizować przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej,
- Jakie zabezpieczenia są zgodne z przepisami prawa, jakie ryzyka winny zostać wzięte pod uwagę i na czym polega bezpieczeństwo przetwarzania,
- Rodzajach odpowiedzialności za naruszenie danych osobowych,
- Czego dotyczy prawo dostępu do danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych,
- Jak przygotować się do RODO? Jak sprawdzić, że jesteś gotowy na RODO?

Zakres szkolenia:
- Podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych,
- Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych,
- Przetwarzanie danych kadrowych,
- Obowiązki związane z zabezpieczeniem danych osobowych,
- Odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
- Prawa osoby udostępniającej dane,
- Jak przygotować się do RODO? Jak sprawdzić, że jesteśmy gotowi na RODO?

RODO

RODO

RODO

UWAGA: W ciągu 5 dni od wystawienia faktury otrzymają Państwo login, hasło oraz link do platformy szkoleniowej na adres e-mail podany przy zakupie szkolenia.

2. UODO - Ustawa o ochronie danych osobowych

W szkoleniu poruszone zostały następujące zagadnienia:
- Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych,
- Sposoby przetwarzania danych,
- Organ ochrony danych osobowych w Polsce,
- Zasady przetwarzania danych osobowych,
- Obowiązek informacyjny obciążający administratora danych osobowych,
- Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane,
- Zabezpieczenia danych osobowych,
- Obowiązek rejestracji zbiorów danych osobowych,
- Zasady przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego,
- Odpowiedzialność karna za naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych.

Chętnych ZAPRASZAMY do kontaktu pod nr tel. 34 365 29 74 lub pod adresem e-mail ewa@cze.pl