Optikom-Bis Al. NMP 10
42-202 Częstochowa
tel 034 365 29 74
fax 034 365 29 39

Rozliczenia SOD


SOD

ZATRUDNIAJ NIEPEŁNOSPRAWNYCH i ZMNIEJSZAJ KOSZTY !

Z ustawy „O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” wynika, że do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przysługuje miesięczne dofinansowanie z PFRON. To dofinansowanie przysługuje również wtedy, gdy zatrudnisz u siebie na umowę o pracę osobę pozostającą z Tobą w stosunku pokrewieństwa.

Sprawdź, czy nie zatrudniasz u siebie niepełnosprawnego, który boi się tego ujawnić z obawy przed utratą pracy.

Sprawdź, czy zamiast zatrudniać osobę pełnosprawną, nie zatrudnić niepełnosprawnej – to się opłaca! Proszę spojrzeć na tabelkę poniżej, gdzie są podane miesięczne kwoty dofinansowań i przemyśleć temat.

Stan na 1 kwietnia 2014

Stopień niepełnosprawności znaczny umiarkowany lekki
Ze schorzeniami specjalnymi 2400 1725 1050
Bez schorzeń specjalnych 1800 1125 450

Firma OPTIKOM-BIS Sp. z o.o. posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach zatrudniania osób niepełnosprawnych (przez 17 lat byliśmy ZPCHR) i rozliczania wszelkich dotacji z PFRON. Możemy to za Państwa zrobić za niewielką opłatą.

Dokonujemy dla naszych Klientów na terenie całej Polski comiesięcznych rozliczeń SOD oraz dbamy o poprawność prowadzonej dokumentacji.

Szczegółowe informacje, ceny i ustalenia:

telefon: 34 3652974
sod@optikom-bis.pl